Luftrum

C- och G-luft

Nu när distansflygningarna börjat ta fart igen kan det vara lämpligt att titta lite extra på luftrummen och vilka regler som gäller.

I Sverige har man i princip delat in luftrummet i endast C-luft och G-luft. C-luft står för kontrollerat luftrum och G-luft för okontrollerat.

I C-luft, som bl.a. innefattar CTR (Control Zone) och TMA (Terminal Area), är det krav på dubbelriktad radioförbindelse och transponder. Klarering måste alltid erhållas innan man får flyga i C-luft. Att flyga i C-luft är inte aktuellt för oss hängflygare. CTR är luftrummet närmast flygplatsen från marknivå (GND) upp till ca 1500 ft, men kan variera lite i höjd. TMA tar vid ovanför CTR och har större geografisk utbredning. TMA sträcker sig ända upp till FL95 (9500 ft). Över FL95 är allt luftrum kontrollerat. Ibland är TMA som en trappa och längre bort från flygplatsen kan luftrummet börja vid t.ex. 4500 ft eller 6500 ft. Men det sträcker sig alltid upp till FL95.

G-luft innefattar all luft som inte är kontrollerad. Här ingår även TIA (Terminal Information Area) och TIZ (Traffic Information Zone). TIZ och TIA motsvarar CTR och TMA som finns i C-luft, men TIZ och TIA har ingen flygtrafikledning utan personal som bara får tillhandahålla flyginformation, d.v.s. de får inte leda trafiken. I TIZ och TIA är det krav på dubbelriktad radioförbindelse så dessa luftrum är vanligtvis inte aktuella för oss hängflygare heller. Exempel på TIZ och TIA finner vi över Skövde flygplats. Det finns även något som heter ATZ (Air Traffic Zone) som ingår i G-luft. Det är ett område från marknivå upp till omkring 1000 ft runt en flygplats där bara start och landning får genomföras. ATZ är ovanligt i Sverige och jag känner bara till ett sådant område, Skå-Edeby utanför Stockholm. Sammanfattningsvis, i G-luft som inte är TIZ, TIA eller ATZ, där flyger vi!

Höjder inom parentes kan variera.

Tyvärr är det ofta alldeles för mycket kontrollerad luft runt våra flygställen. Så ska man ut och flyga sträcka gäller det att ha koll på var dessa finns.

Mindre regionala flygplatser har inte alltid öppet. De brukar bara ha öppet i samband med linjefartens avgångar och ankomster. I mitt närområde har vi bl.a. Kristianstad och Växjö/Kronoberg som är sådana flygplatser. Har ATS (Air Traffic Service) inte öppet är tillhörande luftrum, CTR och i vissa fall TMA, att betrakta som G-luft. OBS, ibland ligger det flera flygplatser under ett gemensamt TMA. I sådana fall kan TMA fortfarande vara öppet (C-luft) fast att CTR är stängt (G-luft). Exempel på detta är Östgöta TMA som har fyra flygplatser under sig; Linköping/Malmen, Linköping/Saab, Kungsängen och Skavsta. Östgöta TMA är öppet alla tider det är lämpligt för oss att flyga.

Om man planerar att flyga sträcka kan det vara idé att kontrollera ATS öppettider på närliggande flygplatser. Var man hittar den informationen tänkte jag beskriva här som följer. OBS, det finns dock en risk att ATS öppnar även på andra tider än vad de angett, av olika orsaker. Därför bör/ska man ha flygradio med sig, med rätt frekvens inställd, om man planerar flyga sträcka genom icke aktiva CTR eller TMA områden, för att kunna rapportera sin närvaro om ATS öppnar. De ropar upp via radio på deras frekvens när de öppnar.

För att kontrollera aktuella öppettider och aktuella luftrum för olika flygplatser går man in på Luftfartsverkets hemsida, www.lfv.se. Väl där klickar man på det lilla C:et med gul bakgrund (C står för Crew). Välj sedan på AIS och klicka därefter på Svensk IAIP.

Väl inne på Svensk IAIP finns det tre flikar av intresse. Börja med att trycka på AIP, välj sedan AD (Aerodromes) och AD 2. När du klickar på AD 2 får du upp en lista över kontrollerade flygplatser.

Välj sedan den flygplats du är intresserad av. Som exempel visar jag Kristianstad. Två filer är av intresse här. I Text-filen hittar man massor av information om flygplatsen, bl.a. Operational hours. Tittar du på ATS så ser du att man hänvisar till AIP SUP/NOTAM. Detta gör man för att AIP SUP (supplement) och NOTAM (Notice To Air Men) är publikationer som ändras fortlöpande, AIP ändras inte lika ofta. Area Chart-filen är av intresse för oss eftersom den visar aktuell utbredning av flygplatsens CTR och TMA.

Går jag in på AIP SUP hittar jag ingen information avseende Kristianstad flygplats. Jag går därför vidare och kontrollerar aktuella NOTAM. Där hittar jag ESMK – Kristianstad och aktuella öppettider för ATS. NOTAM innehåller mycket information till synes utan logisk ordning så man kan behöva skrolla en del i filen innan man hittar vad man söker. OBS att alla tider är UTC, dvs för svensk sommartid får man lägga på 2 timmar.

R- och D-områden

Vi har fler hinder i luftrummet som vi måste ha koll på när vi flyger. R-områden (Restriktionsområden) ska man alltid betrakta som aktiva och förbjudna att flyga in i. Dessa områden är dock inte alltid aktiva och det är fritt att flyga inom dem när de inte är aktiverade, t.ex. så flyger vi regelbundet inom R55A vid Kabusa skjutfält när vi hangar på Hammar. På Försvarsmaktens hemsida kan man se när de har skjutningar på Kabusa. Man kan även se restriktionsområdenas dagsplan via LFV hemsida under Länkar och Restriktionsområde. Planerar man att flyga igenom ett R-område måste man säkerställa att det inte är aktiverat. Permanenta R-områden är markerade med röda gränser på flygkartan. Deras utbredning vertikalt står också angivet på flygkartan. Ibland kan endast delar av luftrummet vara aktiverat beroende på vad de har för verksamhet.

Flygning inom D-områden (D som i Danger) är tillåten. Men man bör kontrollera verksamheten med de som upprättat D-området och koordinera flygningen med dem.

PPR

PPR (Prior Permission Required) har ingenting med luftrum att göra, men väl med sträckflygning. Därför nämner jag det kort här också. Om en flygplats har PPR, kan vara allt från stora flygplatser med linjefart till små enskilda flygfält, så gäller att man alltid ska ha tillstånd för att landa där. Detta får man vanligtvis genom att kontakta något av flygplatsens angivna telefonnummer eller e-post. Vilka flygplatser som har PPR hittar man också på LFV hemsida. För kontrollerade flygplatser hittar man informationen i Text-filen för respektive flygplats under AD 2. För okontrollerade flygplatser hittar man informationen under AD 1.1.

About the author