Om Hangcheck.se

Hangcheck.se är ett digitalt magasin som publicerar aktuella artiklar som rör den svenska hängflygsscenen. Hangcheck.se skall inspirera, dokumentera samt sprida information om hängflyg. 

Magasinet grundades 2019 av Sveriges Hängflygförbund och är en spirituell fortsättning på tidskriften Hypoxia.